Start – allt för din försäljning

Rolf Laurelli är lärare i att göra affärer och en av Sveriges mest erfarna experter på försäljning. Här presenteras material som hjälper dig att öka din försäljningspotential.

Miniseminarium om försäljning

Tjugo inspirerande minuter med värdefulla säljdrivande attityder, tekniker och lärdomar.


Böcker av Rolf Laurelli

Rolf Laurellis mest efterfrågade böcker om marknadsföring och försäljning. Ett flertal finns utgivna som e-böcker.


Ordbok för affärsfolk – nätversion

Fackord och uttryck inom affärslivet. En värdefull hjälp för alla de som genom sitt arbete eller studier behöver förstå och kunna formulera sig på affärsspråk.


Mer säljinformation


Dela gärna med dig av innehållet