Biografi över Rolf Laurelli

Teoretisk bakgrund

 • Examen från handelsinstitutet (BPH)
 • Diplomerad marknadsekonom (DME)
 • Diplomerad från Institutet för Vidareutbildning av Akademiker (IVAK)
 • Studier i psykologi, sociologi och pedagogik
 • Flertalet kortare kurser inom marknadsförings- och distributionsekonomiska ämnen

Praktisk bakgrund

 • Säljare av kontorsmaskiner och läromedel
 • Säljledare, försäljningschef, marknadschef
 • Utbildningskonsult
 • Konsult i industriell marknadsföring och vVD
 • Lärare i att göra affärer, säljkonsult och VD
 • Uppdrag i styrelser och ledningsgrupper

Medlemskap

 • Hedersledamot i Svenska Marknadsekonomföreningen
 • Hedersledamot i Centek Salesmen Club, stiftelse inom Högskolan i Luleå
 • Medlem i Stockholms Marknadsförening (MIS)
 • Medlem i Svenska Marknadsledargruppen
 • Medlem i Sveriges Personaladministrativa Förening (SPF)
 • Medlem i Företagsekonomiska föreningen

Uppdrag

 • Ordförande i ledningsgruppen inom KY-utbildningen för Sälj- och Säljledningsprogrammet vid Nackademin.
 • Förbundsordförande Säljarnas Riksförbund
 • Styrelseordförande STIB AB
 • Styrelseordförande Svenska Konsulthuset
 • Styrelseordförande i Five Star Europe
 • Ledamot i Senaten Interactive Academy
 • Senior advisor för Sälj & Marknadshögskolan
 • Ständig sekreterare i SäljAkademin
 • Reference Board, Försäljningsakademien

Produktion

 • Publicerat 20-talet böcker
 • Publicerat 100-tals artiklar i fackpress
 • Producerat arbetsprogram, ljud- och videobaserade utbildningsprogram
 • Forskningsprojektet ”Sveriges Bästa Säljare”
 • Forskningsprojektet ”Sälj-95” för DLF

Civilt

 • Gift med undervisningsrådet Eva Laurelli, har 2 söner, bor i Sollentuna

Övrigt

 • Genomfört konsultation hos drygt 400 företag och organisationer i Skandinavien sedan 1972
 • Stiftat forsknings- och utvecklingsinstitutet Scandinavian Total Institute of Business (STIB)
 • Grundare av Svenska Konsulthuset
 • Startat www.saljskolan.se – distanskurs via Internet
 • Initiativtagare till SäljAkademin

Dela gärna med dig av innehållet